Magnus Babsvik, Daglig leder, Solibo

«Kodemaker har levert to fantastisk erfarne og dyktige utviklere, som sammen med noen få ansatte har utviklet en styreportal for borettslag og sameier. Prosjektet ble tatt fra idé til en løsning som brukes av våre kunder på få måneder. Dette var utelukkende mulig på grunn av selvstendigheten, initiativet og helhetsforståelsen til utviklerne fra Kodemaker. Vi klarer ikke se for oss at det er mulig å sitte igjen med et bedre produkt på den tiden og med det budsjettet som har vært til disposisjon.»

Magnus Babsvik

Daglig leder, Solibo
+47 919 18 585

Solibo Home ble utviklet for å tilby styrene i borettslag og sameier en intuitiv, brukervennlig løsning. Her får styrene en alt-i-ett-løsning, hvor alt styrearbeid samles på ett sted: økonomi og regnskap, møter og styresaker, HMS, kommunikasjon med beboere, og mye mer.

Skjermbilde fra Solibo Home

Løsningen må ta innover seg at styrene ofte skiftes ut, og at de som sitter i styret ofte har styrevervet på toppen av fulltidsjobb, egne hobbyer og kjøring av barn til fotballtrening. Dette stiller ekstra store krav til løsningens brukervennlighet, og er også grunnen til at ambisjonen med styreportalen er å gjøre den så smart som mulig, slik at den i større og større grad aktivt bistår styret med styrearbeidet som en assistent. Løsningen er tilgjengelig for kunder, men samtidig under stadig utvikling.

Vi har levert

To Kodemakere utviklet en løsning fra bunnen av i tett samarbeid med svært godt fornøyd kunde.

2 Kodemakere

1300 timer / 10.2021-02.2022

Tett samarbeid og fokus på domeneforståelse

Kodemaker fikk ansvaret for å utvikle den tekniske løsningen fra bunnen av for Solibo. Vi stilte med to erfarne utviklere og samarbeidet tett med sentrale ansatte fra første dag.

Vi hadde stort fokus på domenemodellering sammen med kunden, og brukte god tid på å forstå utfordringene som lå foran oss. Vi fikk lov til å være effektive og kunne levere fort med tilnærmet frie tøyler teknologisk sett.

Vi valgte å bruke React Query for å håndtere server-tilstand i klienten. Dette blir en forenkling i forhold til f.eks. Redux, og var et godt valg for problemstillingene vi skulle løse. På backend valgte vi solide teknologier som Kotlin, Ktor og PostgreSQL.

Gitt prosjektets omfang og tilgjengelig tid, var kundens aktive rolle gjennom utviklingsprosessen en avgjørende suksessfaktor.

Begge parter er godt fornøyd med prosjektet, og vi jobber veldig gjerne med lignende utfordringer igjen.

Sindre Grønningen

Sindre var aktiv både på frontend og backend – akkurat slik han liker det. Sammen med Trygve landet han på en enkel arkitektur som bidro til høy fart gjennom hele utviklingsperioden. Gjennom en god forståelse for domenet kunne han jobbe selvstendig og produsere ny funksjonalitet på løpende bånd. Sindre har i tillegg bidratt på UX-siden, både overordnet og i de små detaljene.

Problemløser
+47 951 82 781
sindre@kodemaker.no

Trygve M. Amundsen

Trygve og Sindre inngikk i et lite team som satt tett sammen med kunden. Systemet ble utviklet domene for domene, og Trygve bidro like mye på frontend som på backend i denne prosessen. React, typescript, kotlin og postgresql, samt modellering av domenet. Sammen med Sindre la han grunnlaget med en fleksibel arkitektur.

Systemutvikler
+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no