Profilbilde av Torstein Meland

Torstein Meland

Løsningsmann

+47 481 12 911
torstein@kodemaker.no

Utvikler med 24 års erfaring

 • Fullstack, åpen for alle utfordringer
 • Senior systemutvikler, lang erfaring innenfor en rekke områder
 • Løsningsmann, liker å løse store og små problemer
 • Integrasjon, har brukt mange forskjellige integrasjonsverktøy siden 2005
 • Sterk på SQL. Spesielt innen Oracle, men har også brukt PostgreSQL og SQL Server
 • Scrum / smidig utvikling. Trives blant folk.

«Torstein er en meget dyktig utvikler rent teknisk, men han fungerer også ypperlig i kommunikasjon med kunder/brukere. Hans logiske evner, samt kreative måte å løse komplekse problemstillinger på, har bidratt til at løsningene han har vært med på å utvikle er bunnsolide og fungerer utmerket. Torstein vil alltid være en ressurs som kan tilføre ethvert prosjekt positiv innsprøytning. Han får mine beste anbefalinger!»

- Stein Engen, Senioringeniør, Forsvaret

Om Torstein

Torstein er en systemutvikler med lang erfaring fra prosjekter innen en rekke områder. I sine prosjekter er han opptatt av å levere kvalitet i alle ledd fra kildekode til brukeropplevelse. Koding er kjernen i det han jobber med og han er flink til å komme frem til løsninger på problemer.

Torstein leverer moderne, elegante og brukervennlige løsninger på store og små utfordringer. Han jobber like gjerne med databaser og backend som med GUI og frontend.

Torstein har jobbet med systemer på javaplattformen hele sin yrkeskarriære. Oppdragsgiverne hans kjenner ham som en som får ting gjort. Han har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt. Han lærer raskt og tenker fremover.

Forsvaret

Modernisering av Amplan. Webapplikasjon utviklet med Spring Boot, Bootstrap, Thymeleaf.

Forsvaret

Ammunisjonsrestriksjoner modernisering. React app med restful backend. Utviklet med Spring Boot, React, Typescipt og Material-UI.

Forsvaret

Datakvalitetsmonitor modernisering. React app med restful backend. Utviklet med Spring Boot, React, Typescipt og Material-UI.

Teknologi


Programmeringsspråk

Java, JavaScript, Java EE, Bash, Groovy, XSLT, TypeScript, ActionScript og ABAP


Utviklingsmiljøer

IntelliJ IDEA, Eclipse og Visual Studio Code


Utviklingsverktøy

Toad, Git, Subversion, Ant, Rational Rose, Maven og Terminal


Frontend

Twitter Bootstrap, React, Material UI, D3, Neptune, HTML og CSS


Database

SQL, Oracle, Hibernate, PL/SQL, JDBC, JPA, PostgreSQL, Gorm, Microsoft SQL Server og Sybase


Webutvikling

Apache, Tomcat, JBoss, REST, Grails, Spring boot, Spring, GSP, Servlets, Jetty, JSP, Struts, Easerver, Caucho resin, Thymeleaf og webMethods


Tjenester

Sap og WebLogic


Plattform

EJB, SUSE Linux, Solaris, Windows, Linux, macOS, Redhat, iOS, Android, Java SE og Unix


Annet

XML, Swing, JSON, JMS, Apache POI, PowerCenter, Active Directory, Genova og Jasper reports


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Forsvaret
03.2020 - 12.2020

Ammunisjonsrestriksjoner modernisering

Modernisere applikasjon som viser restriksjoner knyttet til ammunisjon.

React, TypeScript, JavaScript, Material UI, REST, JSON, Spring boot, Java, JPA, Hibernate, Apache POI, Oracle, SQL, Toad, Bash, SUSE Linux, Apache, Tomcat, Visual Studio Code og Git


Forsvaret
05.2019 - 02.2020

Datakvalitetsmonitor modernisering

Modernisere applikasjon som måler datakvalitet på tvers av applikasjoner.

React, TypeScript, JavaScript, Material UI, REST, JSON, Active Directory, Spring boot, Java, JPA, Hibernate, Apache POI, D3, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Bash, SUSE Linux, Apache, Tomcat, Visual Studio Code og Git


Forsvaret
01.2019 - 04.2019

GBMS modernisering

Modernisere applikasjon gjør datafangst og analyse av skyts.

Grails, Groovy, GSP, Twitter Bootstrap, D3, JavaScript, Gorm, Hibernate, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Bash, SUSE Linux, Apache, Tomcat, IntelliJ IDEA og Git


Forsvaret
09.2018 - 12.2018

FUNIF Kasse

Webapplikasjon for ansatte på Forsvarets Uniformsutsalg. Direkte integrasjon mot SAPs transaksjoner for salgsordre, material og kunderegister. Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon.

Neptune, JavaScript, ABAP og Sap


Forsvaret
09.2017 - 08.2018

Amplan5

Oppgrading av Forsvarets system for ammunisjonsplanlegging. Integrasjon med en rekke andre system tilknyttet ammunisjonsforvaltningen. Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon.

Java, Spring boot, JPA, Hibernate, REST, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, JSON, XML, Twitter Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf, Bash, Solaris, Apache, SUSE Linux, Tomcat, Git og IntelliJ IDEA


Forsvaret
2016

Forvaltningssystem

Nyutvikling av Material Data Portalen, et system for anmodning om og behandling av materialdata. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, GSP, Gorm, Hibernate, JSON, XML, REST, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Sap, Apache, Tomcat, Bash, SUSE Linux, IntelliJ IDEA og Git


Forsvaret
2015

Videreutvikling av GBMS

Videreutvikling av GBMS for datafangst og analyse av skyts. Integrasjon med forsvarets SAP-løsning. Oppgave: Analyse, design, test, utvikling, dokumentasjon

Groovy, Grails, GSP, Gorm, Hibernate, Twitter Bootstrap, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Sap, JavaScript, Apache, Jetty, Bash, Redhat, IntelliJ IDEA og Git


Forsvaret
2007-2014

EDBVT, Amplan3, Amplan4, Ammunisjonsrestriksjoner, Datakvalitetsmonitor

Videreutvikling på flere av forsvarets applikasjoner. Utvikling av grensesnitt mellom SAP og andre forvaltningssystem, samt tilpasning av disse systemene slik at de samspiller med SAP. Oppgaver: Senior Javautvikler.

Java EE, Java, JSP, JavaScript, REST, Struts, JSON, XML, Spring, JPA, Hibernate, Apache, JBoss, Bash, Solaris, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Maven, Subversion, Eclipse, IntelliJ IDEA, webMethods, PowerCenter og Windows


TAD
2006

Tolldeklarasjonssystem

TVINN System for behandling av tolldeklarasjoner. Oppgaver: Senior Javautvikler.

Java, Java EE, Java SE, Swing, Spring, Hibernate, Genova, XML, Rational Rose, Sybase og Eclipse


Forsvaret
2005

Forvaltningssystem

Forvaltningssystemer: FELREGs webgrensesnitt, Amplan3, Pubreg, Datakvalitetsmonitor Videreutvikling på forsvarets applikasjoner nevnt over. Arkitekt og utvikler for forsvarets datakvaitetsmonitor. Oppgaver: Senior Javautvikler. Gjennomførte overgang fra CVS til Subversion.

Java EE, Java, Struts, Spring, Hibernate, Apache, JBoss, Bash, Solaris, XML, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Jasper reports, Ant, Subversion, Eclipse og PowerCenter


Mintra
2005

Optimalisering og videreutvikling av LMS

Optimalisering og videreutvikling av LMS. Oppgaver: Senior Javautvikler.

Java EE, Java, Servlets, XML, XSLT, JDBC, Caucho resin, PostgreSQL og Eclipse


Fagsenteret for kjøtt
2004

Kvalitetskontroll- og produkjonsstatistikksystem

Kvalitetskontroll- og produkjonsstatistikksystem WEB løsning for publiserings av kvalitetskontroll og produksjonsstatistikk for norske kjøttprodusenter. Oppgaver: Senior Javautvikler. Utvikling av ny funksjonalitet.

Java EE, Java, Servlets, JSP, XML, EJB, Hibernate, Spring, Easerver, Oracle og SQL


Arbeidsgiver

Mintra AS


Mintra AS
2003

Produksjonsstøttesystem og LMS

Produksjonsstøttesystem og LMS Utvikling av produksjonsstøttesystem og tilpasning av LMS. Oppgaver: Arkitekt og utvikler for produksjonsstøttesystem for e-læringskurs med swingklient og flashklient. Innbar også oppfølging og coaching av utviklingsteamet.

Java EE, Java, XML, XSLT, EJB, JDBC, JMS, Swing, JBoss, Microsoft SQL Server, PostgreSQL og ActionScript


Arbeidsgiver

Norbooking AS


Mintra AS
2003

Produksjonsstøttesystem

Produksjonsstøttesystem Utvikling av produksjonsstattesystem. Oppgaver: Arkitekt og utvikler for produksjonsstøttesystem for e-læringskurs med swingklient og flashklient. Innbar også oppfølging og coaching av utviklingsteamet.

Java EE, Java, EJB, JDBC, JMS, Swing, XML, JBoss, Microsoft SQL Server, PostgreSQL og ActionScript


Norbooking AS
2002

Reiselivssystem

Reiselivssystem Drift og videreutvikling av reiselivssystemet jeg hadde vært med å utvikle i DBC-Munin AS/Inspera AS. Oppgaver: Ansvarlig

Java EE, Java, EJB, JDBC, Swing, JMS, XML, XSLT, JavaScript, WebLogic, JBoss, Jetty, Tomcat, Oracle, SQL, PL/SQL og Toad


Arbeidsgiver

DBC-Munin AS / Inspera AS


Interne prosjekter
1999-2001

Reiselivssystem og e-læringssystem

Reiselivssystem Utvikling av integrert system for presentasjon, publisering , booking, fakturering og lagerstyring for små og mellomstore reiselivsbedrifter. Utvikling av moduler til bruk i e-læringssystem Oppgaver: Javautvikler.

Java EE, Java, Servlets, EJB, JDBC, Swing, JMS, XML, XSLT, JavaScript, WebLogic, JBoss, Jetty, Tomcat, Oracle, SQL, PL/SQL og Toad


Anbefalinger


Tommy Lund

Offiser, Forsvaret

«Torstein var hovedutvikler på Amplan, en applikasjon for bestilling og planlegging av Forsvarets ammunisjonsbehov. Torstein har gjennom hele prosjektet kommet med svært gode tekniske løsninger. Han er effektiv, veldig imøtekommende og har hele tiden sørget for at alle krav løses på en god måte, også i integrasjonen mot andre etablerte applikasjoner. Systemet oppleves som intuitivt og enkelt i bruk. Det dekker mange behov for ammunisjonsforvaltning, et ganske komplekst domene. Jeg kan anbefale Torstein på det varmeste.»


Stein Engen

Senioringeniør, Forsvaret

«Jeg har samarbeidet med Torstein i flere utviklingsprosjekter der jeg har hatt prosjektlederansvaret, samt også en del forvaltningsoppgaver over flere år. Torsteins hovedoppgaver har vært utvikling/forvaltning av javabaserte web-applikasjoner med rammeverk som groovy/grails/hibernate, samt Jboss og Jetty applikasjonsservere. Torstein er en meget dyktig utvikler rent teknisk, men han fungerer også ypperlig i kommunikasjon med kunder/brukere. Hans logiske evner, samt kreative måte å løse komplekse problemstillinger på, har bidratt til at løsningene han har vært med på å utvikle er bunnsolide og fungerer utmerket. Torstein vil alltid være en ressurs som kan tilføre ethvert prosjekt positiv innsprøytning. Han får mine beste anbefalinger!»


Sertifiseringer og kurs


2012

 • JA310: Java Web Dynpro Basics

2011

 • SAPEP: SAP NetWeaver Portal - Fundamentals

2010

 • Retorikk og presentasjonsteknikk
 • Profesjonelt styrearbeid
 • Grunnleggende regnskapsforståelse og analyse

2009

 • ITIL Foundation versjon 3
 • Sun Certified Programmer for the Java platform, SE6

2008

 • TDD
 • Scrummaster

Utdanning


1997-2002

NTNU

Sivilingeniør Datateknikk - Kunnskapssystemer


1996-1997

UiB

Realfag


1995-1996

Førstegangstjeneste i hæren

Menig, Telemark Bataljon