CV / Fredrik Aubert

+47 410 21 442
fredrik@kodemaker.no


Utvikler med 20 års erfaring

NSB
Dokumentdistribusjons-system for togpersonalet basert på Grails/Groovy og React/Redux
Forsvaret
Planlegging og bestillingssystem for ammunisjon
NSB
System for oppdatering av passasjerinformasjonssystemene på togene basert på Groovy

Prosjekter Anbefalinger Teknologi Sertifiseringer og kurs Utdanning