Profilbilde av Stian C. Alsos

Stian C. Alsos

Kodemaker

+47 932 24 540
stian@kodemaker.no

Utvikler med 19 års erfaring

  • Systemutvikler
  • Løsningsarkitekt
  • Frontendutvikling
  • Devops

«Jeg har jobbet som prosjektleder for Stian i Verdipapirsentralen. Stian er en meget dyktig ressurs som fungerer godt, både faglig og sosialt. Han evner å sette seg inn i kundens - til tider svært komplekse - problemstillinger og finner gode løsninger på disse. Han er blid og positiv og fungerer godt i samarbeid med andre. Han har min varmeste anbefaling.»

- Vigdis Diesen, Head of Client Services at VPS

Om Stian

Stian er en dedikert fullstack-utvikler som er opptatt av å forstå og løse kundens problem på en best mulig måte. Han har jobbet for en rekke kunder innenfor ulike bransjer, og ser at nøkkelen til et vellykket sluttprodukt handler om å forstå kundens forretning og bruke riktig teknologi på riktig sted.

Stian jobber så vel backend som frontend, og bryner seg på alt fra databasedesign til webutvikling. Han trives best i team der utviklere og forretningen jobber tett sammen, og gjerne også veien fra idé til løsning er kort.

Stian har meget gode referanser fra tidligere oppdrag.

DNB

Ny felles spareløsning for DNB og Sbanken

Conax

Ny løsning for IP-basert TV og sikring av digitalt innhold

VPS

Utvikling av nytt fondsystem for Norge og Norden

Teknologi


Programmeringsspråk


Byggeverktøy

Gradle, Maven og Leiningen


Skytjenester

Amazon Web Services (AWS), Serverless, Microsoft Azure og AWS Lambda


Devops


Frontend

React, jQuery, HTML, CSS, HTTP, re-frame og Reagent


Database

Oracle, Hibernate, DB2, MySQL, Microsoft SQL Server og Spring JDBC


Webutvikling

Spring, Rails, REST, Grails, Struts, QUIC, Tapestry, Struts 2 og Jetty


Annet

DevOps, Linux, Web services, Elasticsearch, Thinking Sphinx, Enonic CMS og Spring MVC


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


DNB
2023-

Ny spareløsning for DNB og Sbanken

Utvikle felles spareløsninger for DNB og Sbanken. Min rolle er både senior utvikler og tech lead i et større team som lager ny løsning for aksjesparekonto og innskuddsbasert pensjon

Kotlin, Amazon Web Services (AWS), AWS Lambda, React, Gradle, REST og TypeScript


Animalia
2017-2023

Ny- og videreutvikling av fagsystemer og løsninger for landbruket, slakterier og veterinærer

Jobbet sammen med organisasjonen for å lage og videreutvikle et stort antall fagsystemer. Både backend- og frontendutvikling, samt overordnet arkitektur og infrastruktur

Clojure, React, DevOps, Docker, Kubernetes, ClojureScript, Groovy, Java, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Gradle, Oracle, Leiningen, REST, re-frame, Reagent og nginx


Conax
2016-2017

Utvikle løsning for IP-TV

Utvikle og designe løsning for IP-TV og sikring av innhold. Dette er et produkt som rulles ut i flere land

Java, Groovy, Ansible, JavaScript, Docker, Spring, Jetty, Oracle, Linux og Hibernate


NSB
2013-2016

Utvikling av nytt rapporteringssystem

Prosjektet gikk ut på å lage et nytt rapporteringssystem for NSB. Dette ble gjort ved å samle data fra en rekke ulike kilder og sammenstille disse til et felles datagrunnlag. Dette datagrunnlaget brukes idag av frittstående applikasjoner, samt rapportuthenting for å se på rushtidstrafikk og lignende. Systemet er svært forretningskritisk for NSB Oppgaver: Seniorutvikler, administrativ oppfølging av prosjekt, rapportering til ledelse

Groovy, Grails, Gradle, JavaScript og Oracle


Forsvaret
2013

Utvikling av nytt kjernesystem

Utvikling av nytt system for forsvaret Prosjekt for måling og evaluering av utstyr. Prosjektet besto av flere aktører og Stian og Kodemaker hadde en svært sentral rolle Oppgaver: Seniorutvikler, brukerhistorier, GUI

Groovy, Grails, JavaScript og Oracle


Regionale verneombud
2012-

Prosjektledelse og videreutvikling av fagsystem

Videreutvikle fagsystem, samt prosjektledelse Oppgaven består i å videreutvikle fagsystemene som benyttes av Regionale verneombud. Systemene er i sin helhet utviklet av Kodemaker. Stian fungerer som utvikler samt prosjektleder for teamet på fire mann. Oppgaver: Seniorutvikler/Prosjektleder

Ruby, Rails, Thinking Sphinx, jQuery, MySQL og nginx


Storebrand
2012

System for innhenting av tilbakemeldinger fra kunder

Videreutvikle en eksisterende løsning for innhenting av tilbakemelding fra kundene til Storebrand. Målet var å automatisere den initielle prosessen med innhenting av informasjon fra kunder via SMS og epost, for på den måten kunne kontakte kundene å forstå deres behov. Løsningen integrerte mot Microsoft CRM via meldingskø. Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler

Java, Struts 2, Spring, Spring JDBC, jQuery og Microsoft SQL Server


Verdipapirsentralen
2011-2012

Nytt fondssystem for Oslo Børs VPS

Utarbeide arkitektur og utvikle nytt fondssystem for Oslo Børs VPS. Løsningen består av en realtids ordremotor for fondshandel i Norge og Norden. Det ble utviklet en webapplikasjon for bruk av fondsforvaltere, samt utstrakt brukt av eksterne grensesnitt (Webservice, meldingsystemer) for mottak av ordre, kurser og lignende. Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler.

Java, Tapestry, Spring, Hibernate, Elasticsearch, Groovy, jQuery og DB2


Arbeidsgiver

Avenir AS


Verdipapirsentralen
2009-2010

Løsning for obligatorisk tjenestepensjon

Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen er en total reimplementasjon av en gammel løsning i henhold til nye teknologivalg og krav. Det er benyttet svært mye applikasjonsintegrasjon og SOA i løsningen for å gjenbruke og benytte eksisterende tjenester hos leverandører Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler.

Java, Spring, Hibernate, Maven, Spring MVC, jQuery og DB2


Verdipapirsentralen
2008-2009

Videreutvikling av eksisterende applikasjoner

Arbeidet gikk i å videreutvikle eksisterende løsninger samt skrive om større batchjobber til ny javaplatform. Arbeidet innebar mye koordinering med produkteiere og andre utviklingsressurser for å avdekke krav og gode løsninger. Benyttet i stor grad SOA for å få synergier ved gjenbruk av tjenester Oppgaver: Senior Javautvikler

Java, Spring, Hibernate, Maven og jQuery


NAV
2007

Utvikling av idebanken.org for NAV

Offentlig nettsted for inkluderende arbeidsliv. Prosjektet besto i å kartlegge og utvikle nettstedet. Løsningen benytter emneord for navigasjon Oppgaver: Senior utvikler

Maven, Java, XSLT og Enonic CMS


NAV
2007

Tilpassing av søk for nav.no

Endret og tilpasset FAST søkemotor til kravene for nav.no og navet. Det inngikk skriving av Python-kode for å tilpasse dokumentprosesseringen, samt å tilpasse søkeresultatet for å oppnå ønsket resultat Oppgaver: Senior utvikler

Java, Python, XSLT og Maven


NAV
2007

Internt bestillingsystem

Utarbeidet og implementerte en intern bestillingsløsning for NAV. Løsningen er bygd på Java/JEE og kommuniserer med backend-system via web services. Oppgaver: Utvikler

Java og Web services


Carrot Communications
2007

Nettløsning for kontantkort hos Chess

Utviklet webløsning for påfylling av kontantkort. Brukeren skulle selv kunne velge hvilke telefonnummer som ville lades, hvilket kredittkort som skulle brukes og interval for når påfyllingene skulle skje. Løsningen bygger på J2EE, med Struts som webrammeverk og web services som kaller backend betalingsløsning. Videre implementerte Stian en løsning for påfylling av kontantkort via SMS for Chess. Oppgaver: Utvikler

Java, Web services, Struts og CSS


NAV
2006

nav.no og navet (intranett)

Stian var en del av utviklingsteamet som fra mars 06 til januar 08 implementert nav.no og NAVET (intranett for nav) ved bruk av Enonic CMS, samt at han var med å integrere Enonic CMS med FAST søkemotor. Løsninger er basert Java. Nettstedet har vunnet flere priser i ettertid. Oppgaver: Utvikler

Java, XSLT, JavaScript og HTML


Fjordland
2005-2006

www.fjordland.no

Implementerte design i henhold til grafisk profil levert av Klapp media. Løsningen benyttet XML for å representere data, og XSLT i de dynamiske visningsmalene. Det ble videre benyttet en del JavaScript på sidene, samt søkefunksjonalitet. Applikasjonen kjørte på Websphere Application Server 6.0. Oppgaver: Utvikler

Java, XSLT, JavaScript, HTML og CSS


Fjordland
2005

Integrasjon mellom Lotus Domino og Enonic CMS

Konvertering av data til XML fra Lotus Domino, og innhenting av XML data i Enonic CMS. Dataene ble hentet inn jevnlig slik at de ansatte i Fjordland skulle slippe å synkronisere dataene manuelt. Oppgaver: Utvikler

Java og XSLT


NAV
2005

nav-interim.no

Oppsett av publiseringsløsning basert på Enonic CMS. Bygget webside i henhold til kundens ønskede design. Oppgaver: Utvikler

Java, XSLT, HTML og CSS


Arbeidsgiver

Atmel Microcontrollers


Atmel
2004-2005

Deltidsstilling ved siden av studier. Drifting av serverpark benyttet til design av microcontrollere.

Linux


Anbefalinger


Bradley Johannson

Business Development Manager (Leder Forretningsutvikling) at Storebrand

«Stian is a highly competent developer with a strong focus on the quality and stability of the solutions that he develops. Stian was originally brought in to develop new functionality, but he quickly identified and implemented significant improvements in the core solution as well. I appreciated his approachability, speed of delivery and regular and informative status reports.»


Vigdis Diesen

Head of Client Services at VPS

«Jeg har jobbet som prosjektleder for Stian i Verdipapirsentralen. Stian er en meget dyktig ressurs som fungerer godt, både faglig og sosialt. Han evner å sette seg inn i kundens - til tider svært komplekse - problemstillinger og finner gode løsninger på disse. Han er blid og positiv og fungerer godt i samarbeid med andre. Han har min varmeste anbefaling.»


Knut Erik Sandahl

Avdelingsleder Java EDB Consulting Group

«Stian Cornelis Alsos har vært ansatt som seniorkonsulent hos oss fra 15.08.2005 til og med 30.09.2010. I tiden hos oss har Stian C. Alsos jobbet ut mot våre kunder som konsulent. Dette har vært sentrert rundt systemutviklingsoppdrag. EDB Consulting Group legger stor vekt på faglig utvikling. Stian har deltatt svært aktivt i dette arbeidet både som deltaker og leder av fagnettverket. Jeg har lært Stian å kjenne gjennom flere år som en dyktig konsulent, faglig pådriver og med en positiv og konstruktiv innstilling. Jeg gir han min klare anbefaling.»


Lene Thrap

Business Unit Manager Java at Logica

«I had the pleasure of having Stian in my department at Avenir from 2007 to 2010. During this time Stian delivered excellent work which was appreciated by me, by Avenir, by his fellow collegues and by our customers. Stian is dedicated, skilled and highly professional. In addition he very likable. I give Stian my best recommodation - you can never fail having him on your project.»


Sertifiseringer og kurs


2009

  • Sun Certified Web Component Developer

2008

  • Certified ScrumMaster

2007

  • Sun Certified Programmer for Java 5 platform

Utdanning


2000-2005

NTNU

Sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi


Andre faglige bidrag


Twittosocial

Det startet som en enkel Twitter-clone i Rails og ballet på seg når vennegjengen tok det i bruk. Nå inneholder det alt fra fulltekstsøk til likes til notifications og events. Det fungerer også like godt på mobil som på PC. Så lenge det er liv i nettstedet fortsetter jeg videreutviklingen.

Artikkel: Et serverløst solsystem

Her går jeg gjennom hvordan jeg har benyttet serverløs teknologi til å vise data fra solcelleanlegget mitt

Artikkel: HTTP-headere og sikkerhet

I denne bloggposten ser vi på hvordan du kan bruke standardiserte HTTP-headere til å heve sikkerheten i applikasjonen din.

Artikkel: Bruk av SameSite og problemet det løser

Cookies lar oss ta vare på informasjon mellom ulike forespørsler over ellers tilstandsløs HTTP, og brukes ofte til å implementere sikkerheten i webløsninger. Det er imidlertid noen ting som er viktig å være klar over ved bruk av cookies. I denne bloggposten skal vi se mer på bruk av SameSite-attributtet.

Artikkel: Et raskere internett med QUIC

QUIC er en protokoll med opprinnelse fra Google som første gang så dagens lys i 2012. Navnet ble foreslått som et akronym for “Quick UDP Internet Connections”, men QUIC er i dag alene ansett som navnet på protokollen. Det er en ung protokoll sammenlignet med mange andre som benyttes på internett i dag. Eksempelvis er TCP, som i sin helhet erstattes av QUIC, opprinnelig fra 1974.