Profilbilde av Stein Tore Tøsse

Stein Tore Tøsse

Kodemekker

971 25 770
stt@kodemaker.no

Utvikler med 18 års erfaring

  • Full-stack, jobber like gjerne med backend som frontend
  • Opptatt av kompetansedeling og kompetanseheving
  • Testutvikler
  • Glad i små smidige team og devops

«Stein Tore er en strukturert person med variert kompetanse innenfor systemutvikling, integrasjon og brukerinteraksjon. Han har vært en sentralt ressurs i prosjektet, i tillegg til å være en dreven utvikler.»

- Victor Dieu, Prosjektleder RASK-prosjektet NSB

Om Stein Tore

Stein Tore er en erfaren og engasjert utvikler. Han er opptatt av å levere kvalitet, gjennom blant annet en aktiv dialog med kunden. Stein Tore har jobbet med flere forskjellige oppgaver innen IT, slik som support, kundeansvar, installasjon, testing og utvikling. Han bruker denne erfaringen aktivt i alle de prosjekter han deltar i.

NSB

Scrum master og full-stack utvikler for rapportsystem for togfremføring.

Bring

Scrum master og full-stack utvikler for nytt nordisk system for budleveranser.

NSB

Full-stack utvikling av system for distribusjon av trafikkinformasjon.

Teknologi


Programmeringsspråk


Utviklingsverktøy

Maven, Gradle, Oracle jdeveloper, Nettleser-devtools, Subversion, Nexus, Jrebel og Terminal


Devops

Jenkins, Heroku, Google cloud messaging, Microsoft Azure, Ansible, Apache Spark, Hadoop, Logstash og Dashing


Web- og apputvikling

HTML, CSS, jQuery, React, Google maps, Twitter Bootstrap og Redux


Utvikling

Websphere, Rad, Swing, Tomcat, Grails, REST og Tapestry


Data

Hibernate, PostgreSQL, SQL, Hbase, H2 database, MySQL, Flyway, MariaDB, Zookeeper, Influx DB, Oracle, Gorm og DB2


Metode og tilnærming

Webservices, Parprogrammering, Event sourcing, Arkitektur og CQRS


Plattform

BC4J, Android, Linux, CentOS, OS X, Terminator og Openhab


Annet

Spring MVC, JIRA, ActiveMQ, Confluence, Cucumber, JMS, Github, Interconnect, Gitlab, Kafka, Spock og Vertical site


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Bring
05.2018 -

Utvikle og drifte system for budleveranser, der pakker kan spores i sanntid.

Systemet som vi utviklet, var for budleveranser, alt fra mottak av ordre, ruteoptimalisering for sjåfører, sporing i sanntid, og integrasjoner med mange av Bring sine systemer. Jeg har jobbet med det meste i prosjektet, frontend, backend, drifting og vært scrum master

Microsoft Azure, JavaScript, ES2015/ES6, React, Redux, Node.js, Kotlin, Clojure, Gradle, PostgreSQL, Event sourcing, CQRS og Flyway


NSB
2017-2018

StatusPush - Android App. Android App som brukes til internt personell hos NSB; fortrinnsvis Konduktører og førere. Ved avvik i trafikken vil app-en få en push som beskriver forholdene.

Prosjekt: StatusPush Oppgaver: Utvikler Funksjonell og teknisk beskrivelse: Ombordpersonell varsles i sitt nettbrett om avvikssituasjoner fra NSBs sentrale DROPS-enhet. Serveren sentralt sender push notifications (v/Google Cloud Messaging) når en avvikssituasjon blir registret i NSB-Status. StatusPush backend får disse avviksituasjonene fra Status via JMS. Det er vektlagt at app-en skal ha enkelt brukergrensesnitt.

Android, Google cloud messaging, Groovy, JMS, ActiveMQ og Tomcat


NSB
2017-2018

Status. En web-applikasjon som fungerer som en paraply over diverse undersystemer, slik at trafikkinformatør kun trenger å taste inn en tekst som beskriver et avvik på ett sted - så distrubuerer Status til underliggende informasjonssystemer (f.eks reiseplanlegger www.nsb.no).

Prosjekt: Status Oppgaver: Utvikler Funksjonell og teknisk beskrivelse: Status distribuerer informasjon internt i NSB, samt eksternt, ved oppståtte avvik. De forskjellige i Status informasjonsmekanismene kalles kanaler. Applikasjonen er logisk inndelt i hhv Stasjon, Tog og Infrastruktur. De forskjellige kanalene bety alltid en integrasjon mot et annet system, derfor er Status på mange måter et integrasjonsprosjekt. Status er basert på microservices -arkitektur for implementasjon av integrasjon mot de forskjellige kanalene, slik at web-frontend modulen ikke blir påvirket av ny eller endret kanalhåndtering. Brukergrensesnittene til Status er single page webapps laget med Angular og React.

Groovy, JavaScript, Grails, Gorm, Gradle, Oracle, CentOS, Ansible, Tomcat, React, HTML, CSS, Twitter Bootstrap, Spock, Webservices og REST


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
2016

Gjøre prototype produksjonsklar. Systemet henter inn og aggregerer informasjon fra spørreskjema, der barnet svarer på "grad" av smilefjes.

Gjøre prototype produksjonsklar. Systemet henter inn og aggregerer informasjon fra spørreskjema, der barnet svarer på “grad” av smilefjes. Dette er et dynamisk smilefjes som går fra sur til glad, slik at man kan måle barnets stemning bedre.

Clojure, ClojureScript, PostgreSQL og Heroku


Thomson Reuters
2016

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop og HBase.

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Java, Apache Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper og Logstash


NSB
2013-2014

Rapportsystem for kjøring (RASK)

RASK - Rapportsystem for kjøring. Nyutvikling og videreutvikling av Enka - et rapportsystem for togenergiforbruk Integrasjon mot Jernbaneverkets Erex, innhenting av data fra interne systemer for rapportering

Groovy, Grails, JavaScript, HTML, CSS, Jenkins, JIRA og Confluence


NRK
2010-2013

Testutvikler for publisering på nrk.no

Publisering på nrk.no. Nyutvikling og forbedring av publiseringsløsningen på nrk.no. Testutvikler for publisering på nrk.no. Skrive, forbedre og vedlikeholde automatiske tester for rammeverk som publiserer innhold på nrk.no

Ruby, Cucumber, Java, JavaScript, JIRA og Maven


Oslo Børs VPS
2010-2011

Utvikling av nytt fondssystem

Utarbeide arkitektur og utvikle nytt fondssystem for Oslo Børs VPS. Løsningen består av en realtids ordremotor for fondshandel i Norge og Norden. Den ble utviklet en webapplikasjon for bruk av fondsforvaltere, samt utstrakt brukt av eksterne grensesnitt (Webservice, meldingsystemer) for mottak av ordre, kurser og lignende.

Java, Tapestry, CSS, HTML, jQuery, JavaScript, JIRA og Maven


Arbeidsgiver

Avenir AS


Verdipapirsentralen
2009-2010

Løsning for obligatorisk tjenestepensjon. Webutvikling og applikasjonsintegrasjoner

Obligatorisk tjenestepensjon Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Utvikler, frontendutvikler, Teamleder i perioder, webutvikling, applikasjonsintegrasjoner (SOA), analyse og design

Java, Spring MVC, Hibernate, Maven, Spring MVC, jQuery og Jrebel


Verdipapirsentralen
2008

Videreutvikling og feilretting av applikasjoner. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS

Videreutvikling av eksisterende applikasjoner Videreutvikling og retting av VPS sine løsninger etter kundeforespørsler. Deltagelse i interne prosjekter hos VPS. Oppgaver: Design, estimering og webutvikling

Java, Spring MVC, Hibernate, Maven og jQuery


SLF - Statens Landsbruksforvaltning
2007

Videreutvikling og forvaltning av applikasjonene NASK og WebSkas, webutvikling

Videreutvikling NASK - Naturskadesystem for saksbehandling Videreutvikling og forvaltning av applikasjonen NASK - som er en applikasjon som er utviklet i Java og Swing. Applikasjonen brukes av saksbehandlere i kommunene for registrering og oppfølging av naturskader. Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering.

Java, Java EE, BC4J, Swing, Oracle jdeveloper og Interconnect


SLF - Statens Landsbruksforvaltning
2007

Videreutvikling Skogfondssytemet WebSkas Videreutvikling og forbedring av Skogfondssystemet på nett. Vedlikehold av brukerdokumentasjon. Oppgaver: Analyse, design, utvikling og estimering

Java, Java EE, BC4J, Swing og Oracle jdeveloper


NAV
2007

Videreutvikling, feilretting og forvaltning av eksisterende løsninger på nav.no

Døgnåpen Forvaltning Nyutvikling av foreldrepengeveilederen på nav.no. Oppgaver: Estimering og utvikling (frontend og backend)

Java, Java EE, Spring MVC, Hibernate, Rad og Websphere


NAV
2007

Forprosjekt - rettskilder Forprosjekt for Rettskildene på nav.no Oppgaver: Utvikler (frontend)

Vertical site, XSLT, CSS og HTML


NAV
2007

AltUt-modul Utvikling av AltUt-modul for utlegg av rapporter til AltInn Oppgaver: Utvikler

Java, Hibernate, Rad og Websphere


NAV
2006

Døgnåpen forvaltning - omskriving av eksisterende applikasjon

Døgnåpen Forvaltning – konvertering av Aa-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) til nytt rammeverk Konvertering av eksisterende løsning Aa-melding over til nytt rammeverk, testing Oppgaver: Utvikler (frontend og backend)

Java, Java EE, Spring MVC, Hibernate, Rad og Websphere


Arbeidsgiver

Datanova AS


Datanova AS
2003, 2006

Jobbet som utvikler, tester, kundeansvarlig og IT-koordinator.

Arkitektur


Arbeidsgiver

IBM


IBM
1999, 2002

Sommerjobb hos intern-IT, jobber med support på alle IBM sine produkter.

Java


Anbefalinger


Victor Dieu

Prosjektleder NSB

«Stein Tore er en strukturert person med variert kompetanse innenfor systemutvikling, integrasjon og brukerinteraksjon. Han setter seg fort inn nye domener / fagområder og er en person med sterk gjennomføringsevne. Han har vært en sentralt ressurs i prosjektet, i tillegg til å være en dreven utvikler.»


Goran Solomonovic

Senior Consultant / System Developer

«Skillful Java developer with extremely good social skills. During project he communicated well with the customer, delivering functionality on time and according to specifications. I recommend Stein Tore to any company interested in hiring senior a Java developer!»


Sertifiseringer og kurs


2007

  • Sun Certified Programmer for Java 5 platform

2006

  • Sertifisering Enonic CMS - Utvikler, administrator og redaktør

Utdanning


2002-2003

Liverpool John Moores University

Master of Science in Interactive Multimedia Systems


1999-2002

Høgskolen i Gjøvik

Dataingeniør med spesialisering innen programmering


1998-1999

Førstegangstjeneste i hæren

 


1997-1998

Hamar Katedralskole

Allmennfag


1995-1997

Stange Videregående Skole

Idrettsfag


Andre faglige bidrag


Artikkel: Hvorfor bør du være forsiktig med å bruke OFFSET?

Når datamengdene vi henter ut fra databasen øker i både mengde og omfang kan vi ikke alltid servere alt til frontenden, slik vi gjorde i starten av prosjektet. Skal man lage en pagineringsløsning er det fort gjort å ta i bruk OFFSET og LIMIT, men hvordan fungerer det og hvorfor bør vi være forsiktige med det? Vi går gjennom hvordan OFFSET fungerer, hvorfor vi bør være forsiktige med bruken og prøver å komme med et forslag til hvordan vi heller skal løse pagineringen vår.

Artikkel: OpenHAB heats my living room when I need it

Oppvarming av stua når jeg trenger det, dvs at det er varmt når jeg står opp og når jeg kommer hjem fra jobben. Men ikke når jeg er på ferie eller jobb. Høres bra ut? Det er ikke veldig vanskelig

Artikkel: Jenkins build status widget for Dashing

Jenkins er et veldig nyttig verktøy for bygging og automatisering, men pent er det ikke. Da jeg fant Dashing tenkte jeg at det hadde vært gøy å lage et dashboard som viser statusen fra Jenkins, med muligheter for mye mer. Dette har jeg foreløpig brukt i 2 prosjekter

Artikkel: Nyttige shortcuts for Terminator for Linux

Jeg har prøvd å samle de nyttigste snarveiene jeg bruker i Terminator. Terminator er et veldig bra terminal-emulator for linux.